Veronkierto

Verotusmenettelylain 28 §:ssä on säädetty veronkiertämisestä.

Veron kiertämissäännös voi tulla sovellettavaksi tilanteissa, joissa oikeustoimi ja esimerkiksi peräkkäiset oikeustoimet voivat olla yksityisoikeudellisesti moitteettomia. Verotusta toimitettaessa verolainsäädäntöä tulkitaan verolainsäädännön tarkoituksen mukaisesti. Verotuksessa tulkitaan oikeustoimen käsitteen, sisällön tai ilmiön yksityisoikeudellisen muodon ja taloudellisen sisällön välistä eroa. Jos käsitteiden ero ei ilmene verolainsäädännöstä eikä eroa voida perustella normaalilla verolain tulkinnalla, veron kiertämistä koskevan säännöksen mukaan voidaan poiketa tai sivuuttaa yksityisoikeudellinen käsite ja oikeusvaikutus tietyssä oikeustoimessa. Tällaisena tilanteena voi tulla tulkittavaksi verovapaan käyttöomaisuusosakkeen luovutus, jos ennen luovutusta olosuhteita on pyritty muuntamaan toisiksi ainoastaan verotuksellisten etujen saavuttamiseksi.

Edellytyksenä poikkeamiselle tai sivuuttamiselle on, että yksityisoikeudellista tointa on käytetty pääasiallisesti verotuksellisten etujen saavuttamiseksi. Verovelvollisen toimilta puuttuu siis riittävät liiketaloudelliset perusteet.

Hyväksyttävän verosuunnittelun ja veron kiertämiseen välistä tarkkaa rajaa on mahdotonta etukäteen määritellä. Vastaus voidaan saada hakemalla asiasta ainoastaan ennakkokannanottoa Verohallinnolta.