Omistusosuus

Verovapauden edellytyksenä on, että luovuttava yhteisö on omistanut vähintään 10 prosenttia luovutettavan yhtiön osakepääomasta. Omistusosuutta koskeva verovapauden edellytys on selvä. Osuuden laskeminen on kohtalaisen yksinkertaista.

Omistusosuuksia voidaan muuttaa joko osakkeita kauppaamalla, lahjoittamalla tai suunnatuin osakeannein sekä maksuttomasti että maksullisesti.

Elinkenoverolaissa (EVL) säännellyin keinoin omistuksen pohjaa ja/tai saantoaikoja voidaan muokata sopivaksi. Eräänä laillisena keinona voidaan tehdä osakevaihto, jossa omistusta voidaan saada sopivampaan muotoon ajatelleen käyttöomaisuuden verovapauden luovutusta.

Erilaisissa järjestelytoimissa ja ketjutoimissa tulee huomioida se, että Verohallinnon mielestä kyse voi olla veronkierrosta. Veronkiertoepäilyt ja -riskit tulee ottaa huomioon kuten sivulla ”Veronkierto” on esitetty.

Kuten sivulla ”Osakassopimukset” on esitetty, Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisun 25.2.2015, nro 15/0235/3, Dnro 01604/14/8108, jossa oli kyse vaihtovelkakirjalla merkityistä uusista osakkeista. Mainittuja uusia vaihtovelkakirjaan perustuvia osakkeita ei katsottu uusiksi osakkeiksi, vaan niiden hankinta-aika määräytyi saantoon perustuvien osakkeiden hankinta-aikaan.