Kohdeyhtiön luonne

Luovutuksen kohteena olevien osakkeiden tulee olla elinkeinoverolain mukaan verotettavia. EVL 6b §:n mukaan edellytys luovutuksen verovapaudelle on, että luovutuksen kohteena on osake. Osuuskuntalain vuoden 2013 muutoksen jälkeen osuuskunnan osakkeet eivät täyttäne lain vaatimaa edellytystä. Osuuskunnan osakkeita ei voitane pitää lähtökohtaisesti EVL 6b §:n mukaisina verovapaasti luovutettavina osakkeina.

On tavallista, että kiinteistöyhtiöt ja esimerkiksi osakesijoittamista harjoittavat yhtiöt kuuluvat TVL-tulolähteessä verotettaviksi. Verovapaasti ei voida luovuttaa asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita eikä sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta tosiasiassa on pääasiallisesti kiinteistön omistamista ja hallintaa kuten asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

Kohdeyhtiön luonne voi vuosien aikana myös muuttua. Voi olla, että yhtiön katsotaan menettävän EVL-luonteensa tai niin, että TVL-luonne muuttuu EVL-luonteeksi. Luonteen muuttumista arvioidaan verotuksessa monin tavoin. Asian tulkinnassa sovelletaan kokonaisharkintaa.