Kohdeyhtiön luonne

Luovutuksen kohteena olevien osakkeiden tulee olla elinkeinoverolain mukaan verotettavia. EVL 6b §:n mukaan edellytys luovutuksen verovapaudelle on, että luovutuksen kohteena on osake. Osuuskuntalain vuoden 2013 muutoksen jälkeen osuuskunnan osakkeet eivät täyttäne lain vaatimaa edellytystä. Osuuskunnan osakkeita ei voitane pitää lähtökohtaisesti EVL 6b §:n mukaisina verovapaasti luovutettavina osakkeina.

On tavallista, että kiinteistöyhtiöt ja esimerkiksi osakesijoittamista harjoittavat yhtiöt kuuluvat TVL-tulolähteessä verotettaviksi. Verovapaasti ei voida luovuttaa asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita eikä sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta tosiasiassa on pääasiallisesti kiinteistön omistamista ja hallintaa kuten asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

Kohdeyhtiön luonne voi vuosien aikana myös muuttua. Voi olla, että yhtiön katsotaan menettävän EVL-luonteensa tai niin, että TVL-luonne muuttuu EVL-luonteeksi. Luonteen muuttumista arvioidaan verotuksessa monin tavoin. Asian tulkinnassa sovelletaan kokonaisharkintaa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
27.6.2019

www.evl6b.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston kaikki aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Sivustolla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia ohjeita tai neuvoja tai muitakaan ohjeita tai neuvoja. Emme vastaa mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän sivuston sisältämän informaation perusteella. Emme vastaa mistään sivuston sisältämän informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Emme anna mitään takuuta sivuston sisältämän informaation ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tämän sivuston sisältämä informaatio tai informaation vastaanottaminen ei muodosta mitään toimeksianto- tai asiakassuhdetta. Jos tarvitset asiassasi oikeudellisia ohjeita tai neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä.