Ennakkoratkaisu

Ennen verovapaan käyttöomaisuusosakkeen kauppaa voidaan pyytää kirjallista ennakkoratkaisua verottajalta. Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun, mutta sen ei tarvitse antaa sitä. Ennakkoratkaisu tehdään kirjallisesti Verohallinnolle. Ennakkoratkaisu on maksullinen ja vuonna 2018 ennakkoratkaisu yhteisön veroasioissa maksaa 1145 euroa, jos vaikeassa asiassa ei tarvita erityistä ajankäyttöä.

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisupäätökseen ja päätökseen, jolla hakemus on jätetty tutkimatta, voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Sen sijaan päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei voi hakea muutosta valittamalla. Myös veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) voi valittaa ennakkoratkaisusta. VOVA:n tulee tehdä valitus 30 päivän kuluessa ennakkoratkaisupäätöksestä hallinto-oikeuteen.