Ennakkoratkaisu

Ennen verovapaan käyttöomaisuusosakkeen kauppaa voidaan pyytää kirjallista ennakkoratkaisua verottajalta. Verohallinto voi antaa ennakkoratkaisun, mutta sen ei tarvitse antaa sitä. Ennakkoratkaisu tehdään kirjallisesti Verohallinnolle. Ennakkoratkaisu on maksullinen ja vuonna 2018 ennakkoratkaisu yhteisön veroasioissa maksaa 1145 euroa, jos vaikeassa asiassa ei tarvita erityistä ajankäyttöä.

Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisupäätökseen ja päätökseen, jolla hakemus on jätetty tutkimatta, voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Sen sijaan päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei voi hakea muutosta valittamalla. Myös veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (VOVA) voi valittaa ennakkoratkaisusta. VOVA:n tulee tehdä valitus 30 päivän kuluessa ennakkoratkaisupäätöksestä hallinto-oikeuteen.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
27.6.2019

www.evl6b.fi

Vastuuvapauslauseke
Tämän sivuston kaikki aineisto on laadittu ainoastaan informatiivisessa tarkoituksessa. Sivustolla esitettävät tiedot eivät muodosta oikeudellisia ohjeita tai neuvoja tai muitakaan ohjeita tai neuvoja. Emme vastaa mistään toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tämän sivuston sisältämän informaation perusteella. Emme vastaa mistään sivuston sisältämän informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Emme anna mitään takuuta sivuston sisältämän informaation ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Tämän sivuston sisältämä informaatio tai informaation vastaanottaminen ei muodosta mitään toimeksianto- tai asiakassuhdetta. Jos tarvitset asiassasi oikeudellisia ohjeita tai neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä.